Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

ZDP.T.2930/27/2022 - Zapewnienie dozoru mienia i usługi parkingowej na terenie Bazy nr 2 w Bodzanowie oraz monitorowanie systemu alarmowego na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu w 2023 roku

Informacje o zamówieniu
Zapewnienie dozoru mienia i usługi parkingowej na terenie Bazy nr 2 w Bodzanowie oraz monitorowanie systemu alarmowego na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu w 2023 roku
ZDP.T.2930/27/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2022-12-07 09:00:00
2022-12-07 09:30:00
2023-01-05

: 2022-11-29 10:55:43
: Ryś Michał