Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

113/2022 - Dostawa endoprotez i materiałów ortopedycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa endoprotez i materiałów ortopedycznych
113/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-12-12 12:00:00
2022-12-12 12:15:00
2023-03-11

: 2022-11-09 11:10:06
: Jakimowicz Urszula