Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

53/2022 - Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych poprocesowych z grupy 19 01

Informacje o zamówieniu
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych poprocesowych z grupy 19 01
53/2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-06-24 12:00:00
2022-06-24 12:15:00
2022-09-21

: 2022-05-27 09:26:43
: Harackiewicz Emilia