Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/19/2024/AZP - Usługa drukowania folderu

Informacje o zamówieniu
Usługa drukowania folderu
CRZP/19/2024/AZP
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2024-02-13 10:00:00
2024-02-13 10:15:00
2024-03-13

: 2024-02-02 11:25:43
: Kolesińska Anna