Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/48/2023 - Dostawa przełączników sieciowych wraz z wdrożeniem

Informacje o zamówieniu
Dostawa przełączników sieciowych wraz z wdrożeniem
NA/P/48/2023
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-05-18 10:00:00
2023-05-18 10:15:00
2023-08-15

: 2023-04-05 13:27:09
: Pękala Michał