Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

66/2020/RPO - Dostawa defibrylatorów i urządzenia do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego

Informacje o zamówieniu
Dostawa defibrylatorów i urządzenia do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego
66/2020/RPO
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-07 12:00:00
2020-07-07 12:30:00
2020-09-04

: 2020-06-24 13:15:31
: Harackiewicz Emilia