Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.krakow.nio.gov.pl

ZP-271-23/24 - Dostawa leków różnych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków różnych
ZP-271-23/24
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2024-04-23 10:00:00
2024-04-23 10:30:00
2024-07-21

: 2024-03-22 09:50:38
: Kotarba Joanna