Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/142/2023/AZP - Dostawa gadżetów reklamowych dla CTT UMG - 11

Informacje o zamówieniu
Dostawa gadżetów reklamowych dla CTT UMG - 11
CRZP/142/2023/AZP
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-09-19 09:00:00
2023-09-19 09:15:00
2023-10-18

: 2023-09-08 13:34:20
: Kolesińska Anna