Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.27.2021.AP - Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego

Informacje o zamówieniu
Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego
ZP.271.1.27.2021.AP
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-07-30 11:00:00
2021-07-30 11:30:00
2021-10-27

: 2021-06-22 13:01:31
: Pluta Angelika