Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

32/2019 - Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej

Informacje o zamówieniu
Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej
32/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-05-23 10:00:00
2019-05-23 10:10:00
2019-07-21

: 2019-04-19 12:16:07
: Harackiewicz Emilia