Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

06/SZ/2020 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do ZDL USK w Białymstoku, ul.Żurawia 14

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do ZDL USK w Białymstoku, ul.Żurawia 14
06/SZ/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-05-14 10:00:00
2020-05-14 10:15:00
2020-07-12

: 2020-04-07 09:16:07
: Maciejewska Martyna