Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3431.2.2022 - Dostawa materiałów drogowych - kruszyw

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów drogowych - kruszyw
ZDP-DT.3431.2.2022
Uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2022-02-15 11:00:00
2022-02-15 11:20:00
2022-03-16

: 2022-02-07 12:31:47
: Kocisz Agnieszka