Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce
Tel.:
Faks: 6444483
Adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

leki/270/2019 - dostawy leków,materiałów opatrunkowych oraz szwów chirurgicznych do SP ZOZ Siedlce

Informacje o zamówieniu
dostawy leków,materiałów opatrunkowych oraz szwów chirurgicznych do SP ZOZ Siedlce
leki/270/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-07-16 10:00:00
2019-07-16 10:05:00
60 dni

: 2019-06-12 09:06:18
: Misiak Robert