Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.90.2022.AP - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Mikołaja z Koźla w Kędzierzynie-Koźlu

Informacje o zamówieniu
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Mikołaja z Koźla w Kędzierzynie-Koźlu
ZP.271.1.90.2022.AP
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-09-08 11:00:00
2022-09-08 11:15:00
2022-12-06

: 2022-08-26 09:17:57
: Janyk Agnieszka