Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-57-2020 - Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
DZP-270-57-2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-10-14 12:00:00
2020-10-14 12:30:00
30 dni

: 2020-10-02 14:33:19
: Maciejczak Patrycja