Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.23.2021 - Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci
Zp.In.271.23.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-11-19 09:45:00
2021-11-19 10:00:00
2021-12-18

: 2021-11-03 10:45:35
: Woźniak Wojciech