Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.57.2022.AW - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.57.2022.AW
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-06-07 13:00:00
2022-06-07 13:15:00
2022-07-06

: 2022-05-23 14:49:14
: Wesołowska Agnieszka