Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

115/2022 - Dostawa zastawek do zabiegów TAVI

Informacje o zamówieniu
Dostawa zastawek do zabiegów TAVI
115/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-12-08 12:00:00
2022-12-08 12:15:00
2023-03-07

: 2022-11-09 09:31:35
: Harackiewicz Emilia