Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

WR.271.6.2023 - KONSERWACJA ZIELENI NA WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KĘPNO LUB BĘDĄCYCH W JEJ POSIADANIU W 2022 R.

Informacje o zamówieniu
KONSERWACJA ZIELENI NA WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KĘPNO LUB BĘDĄCYCH W JEJ POSIADANIU W 2022 R.
WR.271.6.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-03-02 09:30:00
2023-03-02 10:15:00
2023-03-31

: 2023-02-22 08:49:42
: Hendrys Iwona