Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3431.1.2022 - Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (rocznych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (rocznych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego
ZDP-DT.3431.1.2022
Uproszczone (pozaustawowe)
Usługi
2022-02-15 11:00:00
2022-02-15 11:15:00
2022-03-16

: 2022-02-07 12:18:03
: Kocisz Agnieszka