Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3431.4.2023 - Wykonanie map do celów projektowych
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Wykonanie map do celów projektowych
ZDP-DT.3431.4.2023
Uproszczone (pozaustawowe)
Usługi
2023-04-25 11:00:00
2023-04-25 11:30:00
2023-05-24

: 2023-04-18 14:05:55
: Kocisz Agnieszka