Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/52/2023 - Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Informacje o zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza
NA/P/52/2023
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-05-22 10:00:00
2023-05-22 10:15:00
2023-08-19

: 2023-04-26 09:08:03
: Ochał Jarosław