Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.16.2023 - Przebudowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szałe - "Słoneczna Promenada"
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szałe - "Słoneczna Promenada"
Zp.In.271.16.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-07-18 09:45:00
2023-07-18 10:00:00
2023-08-16

: 2023-06-29 14:35:50
: Kubasik Krzysztof