Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

77/2020 - Usługa transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku na okres 24 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Usługa transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku na okres 24 miesięcy
77/2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-10-09 12:00:00
2020-10-09 12:30:00
2020-12-07

: 2020-08-26 10:22:09
: Laszkiewicz Ewelina