Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/O/103/2023 - Usługi badawcze B+R

Informacje o zamówieniu
Usługi badawcze B+R
NA/O/103/2023
Uproszczone (pozaustawowe)
Usługi
2023-07-06 10:00:00
2023-07-06 10:15:00
2023-08-04

: 2023-06-30 11:28:55
: Salamon Magdalena