Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

SZP.215-45/20 - Dostawa asortymentu do diagnostyki laboratoryjnej

Informacje o zamówieniu
Dostawa asortymentu do diagnostyki laboratoryjnej
SZP.215-45/20
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-12-01 10:00:00
2020-12-01 10:15:00
30 dni

: 2020-11-17 11:50:19
: Janczak Elżbieta