Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

89/2019 - Dostawa sprzętu komputerowego

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego
89/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-11-07 12:00:00
2019-11-07 12:15:00
2020-01-05

: 2019-09-27 10:07:13
: Maciejewska Martyna