Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.11.2022 - Remont drogi powiatowej nr 2596N ul. Krasickiego i drogi powiatowej nr 1320N ul. Sikorskiego w Górowie Iławeckim

Informacje o zamówieniu
Remont drogi powiatowej nr 2596N ul. Krasickiego i drogi powiatowej nr 1320N ul. Sikorskiego w Górowie Iławeckim
ZDP-DT.3430.11.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-09-08 11:00:00
2022-09-08 11:30:00
2022-10-07

: 2022-08-17 08:41:26
: Kocisz Agnieszka