Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-3-2023 - Sukcesywne dostawy produktów oraz sprzętu używanych do przygotowywania żywienia pozajelitowego

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy produktów oraz sprzętu używanych do przygotowywania żywienia pozajelitowego
DZP-270-3-2023
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-02-17 11:00:00
2023-02-17 11:30:00
2023-05-17

: 2023-01-10 09:36:36
: Perlińska Karolina