Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-19-2020 - Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

Informacje o zamówieniu
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych
DZP-270-19-2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-06-12 12:00:00
2020-06-12 12:30:00
2020-07-11

: 2020-06-04 13:15:49
: Kupczyk Tomasz