Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

ZDP.T.2931/3/2024 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo
ZDP.T.2931/3/2024
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-27 09:00:00
2024-02-27 09:30:00
2024-03-27

: 2024-02-08 14:21:40
: Ryś Michał