Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-41-2019 - Sukcesywne dostawy leków

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy leków
DZP-270-41-2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-09-25 09:00:00
2019-09-25 09:00:00
60 dni

: 2019-08-02 13:03:55
: Zajdler Joanna