Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-79-2020 - Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego podstawowego i back-up

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego podstawowego i back-up
DZP-270-79-2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-01-08 10:00:00
2021-01-08 10:30:00
2021-02-06

: 2020-12-29 14:43:49
: Trzęsicka Agnieszka