Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3431.4.2021 - Wykonanie mapy do celów projektowych oraz wznowienie granic pasa drogowego

Informacje o zamówieniu
Wykonanie mapy do celów projektowych oraz wznowienie granic pasa drogowego
ZDP-DT.3431.4.2021
Uproszczone (pozaustawowe)
Usługi
2021-03-01 11:00:00
2021-03-01 11:05:00
2021-03-30

: 2021-02-22 08:51:37
: Kocisz Agnieszka