Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

64/2021 - Dostawa asortymentu do Kliniki Okulistyki

Informacje o zamówieniu
Dostawa asortymentu do Kliniki Okulistyki
64/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-10-29 12:00:00
2021-10-29 12:30:00
2022-01-26

: 2021-09-24 09:15:13
: Wasilczyk Iwona