Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.8.2021 - Przebudowa drogi gminnej nr 675500P Rożdżały - Kobierno.

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej nr 675500P Rożdżały - Kobierno.
Zp.In.271.8.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-06-01 09:45:00
2021-06-01 10:00:00
2021-06-30

: 2021-05-17 14:39:03
: Matusiak Krzysztof