Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.09.2021 - Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

Informacje o zamówieniu
Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
ZDP-DT.3430.09.2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-12-16 11:00:00
2021-12-16 11:30:00
2022-01-14

: 2021-12-07 09:50:00
: Kocisz Agnieszka