Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3431.4.2022 - Dostawa kosiarki bijakowej tylno-bocznej do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

Informacje o zamówieniu
Dostawa kosiarki bijakowej tylno-bocznej do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
ZDP-DT.3431.4.2022
Uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2022-02-21 11:00:00
2022-02-21 11:15:00
2022-03-22

: 2022-02-11 13:44:34
: Kocisz Agnieszka