Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

79/2020 - Dostawa sprzętu medycznego do operacji naczyniowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego do operacji naczyniowych
79/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-11-18 11:00:00
2020-11-18 11:15:00
2021-01-16

: 2020-10-02 12:39:12
: Laszkiewicz Ewelina