Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.14.2022 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów.

Informacje o zamówieniu
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów.
Zp.In.271.14.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-07-07 09:45:00
2022-07-07 10:00:00
2022-08-05

: 2022-06-20 14:01:02
: Woźniak Wojciech