Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/85/2023 - Dostawa samochodu dostawczego z plandeką o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla Politechniki Rzeszowskiej
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa samochodu dostawczego z plandeką o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla Politechniki Rzeszowskiej
NA/P/85/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-06-14 10:00:00
2023-06-14 10:15:00
2023-07-13

: 2023-05-31 11:36:05
: Pękala Michał