Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

2/2019 - Rozbudowa, przebudowa, modernizacja spalarni odpadów medycznych

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa, przebudowa, modernizacja spalarni odpadów medycznych
2/2019
Przetarg nieograniczony
Usługi
2019-03-20 10:00:00
2019-03-20 10:10:00
2019-05-18

: 2019-01-18 09:31:48
: Harackiewicz Emilia