Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

37/2020 - Usługa serwisowa gamma kamer

Informacje o zamówieniu
Usługa serwisowa gamma kamer
37/2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-06-08 12:00:00
2020-06-08 12:15:00
2020-08-06

: 2020-03-26 15:04:09
: Maciejewska Martyna