Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-66-2020 - Dostawa licencji ASFU motoru bazy danych ORACLE licencją Standard Edition 2 perpetual ( najnowsza edycja)

Informacje o zamówieniu
Dostawa licencji ASFU motoru bazy danych ORACLE licencją Standard Edition 2 perpetual ( najnowsza edycja)
DZP-270-66-2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-11-27 11:00:00
2020-11-27 11:30:00
2020-12-26

: 2020-11-16 14:13:21
: Kupczyk Tomasz