Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

107/2019 - Dostawa leków i materiałów medycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków i materiałów medycznych
107/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-12-10 12:00:00
2019-12-10 12:15:00
2020-02-07

: 2019-11-26 12:28:21
: Laszkiewicz Ewelina