Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

71/2020 - Dostawa materiałów wszczepialnych

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów wszczepialnych
71/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-07 13:00:00
2020-07-07 13:15:00
2020-08-05

: 2020-06-25 14:38:41
: Harackiewicz Emilia