Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.123.2022.AP - Wykonanie w roku 2022 map z projektem podziału związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn - Koźle - ETAP VII.

Informacje o zamówieniu
Wykonanie w roku 2022 map z projektem podziału związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn - Koźle - ETAP VII.
ZP.271.1.123.2022.AP
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Usługi
2022-10-05 11:00:00
2022-10-05 11:15:00
2022-11-03

: 2022-09-27 12:37:48
: Pluta Angelika