Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3431.1.2021 - Dostawa kruszyw

Informacje o zamówieniu
Dostawa kruszyw
ZDP-DT.3431.1.2021
Uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2021-02-12 11:00:00
2021-02-12 11:10:00
2021-12-31

: 2021-02-05 09:34:57
: Kocisz Agnieszka