Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-13-2023 - Sukcesywne dostawy płynów i materiałów eksploatacyjnych do ciągłej terapii nerkozastępczej

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy płynów i materiałów eksploatacyjnych do ciągłej terapii nerkozastępczej
DZP-270-13-2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-03-23 11:00:00
2023-03-23 11:30:00
2023-04-21

: 2023-02-24 10:37:15
: Perlińska Karolina