Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

ZDP.T.2930/9/2024 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probostwo - Łęg Kościelny

Informacje o zamówieniu
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probostwo - Łęg Kościelny
ZDP.T.2930/9/2024
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2024-03-04 09:00:00
2024-03-04 09:30:00
2024-04-02

: 2024-02-16 13:34:07
: Ryś Michał